About

Embacollage

Vi er passionerede for emballageløsninger og udfordrer til stadighed rammerne for, hvad der kan lade sig gøre. på denne måde former vi vores kreative univers af eksklusive emballageløsninger og videregiver trends og inspiration til vores kunder.

Vi ved, hvor vigtig den rigtige indpakning er for jeres kunder og deres oplevelse af at handle hos netop jer. emballage er ikke bare emballage. forbrugere identificerer sig med de brands, de investerer i, og er bevidste om de signaler, det rigtige brand og den rigtige indpakning sender. indpakningen er dermed en vigtig del af jeres image og fungerer som levende reklamesøjle for jeres brand. og på samme måde som forbrugernes adfærd påvirkes af reklame, har den rigtige emballage indvirkning på deres forbrugsmønstre.

Vi er en stærk sparringspartner og har stor ekspertise i at udvikle og fremstille emballageløsninger, der styrker jeres brand. vores sælgere og grafikere indgår i et stærkt team, der sammen med jer når frem til netop den emballageløsning, der understreger jeres image og budskab.

Vi har mange års erfaring med produktudvikling og har et indgående kendskab til både design, konstruktion, produktion og den logistik, der alle er afgørende dele af en emballageløsning, der fungerer i praksis. Vores services omfatter også personaliserede webshops og fuld outsourcing af jeres emballage logistik.

About

Embacollage

Unsere Passion ist es die besten Verpackungslösungen für Sie zu finden. Auf diese Weise gelingt es uns immer den aktuellen Trends zu folgen und eine Welt der exklusiven Verpackung zu schaffen.

Wir wissen, wie wichtig und entscheidend die richtige Verpackung für das Einkaufserlebnis Ihrer Kunden ist. Eine Verpackung ist nicht gleich eine Verpackung. Verbraucher identifizieren sich mit der Marke, in die sie investieren, und sind sich der Signale bewusst die sie durch die Verpackung senden. Das Packaging ist ein entscheidender Teil des Markenimages und agiert wie eine lebendige Werbesäule. Wie auch die Werbung das Verhalten der Verbraucher beeinflusst, wirkt sich auch die richtige Verpackung auf das Konsumverhalten aus.

Wir sind der richtige Ansprechpartner für Verpackungslösungen und bringen große Erfahrungen in Entwicklung und Produktion mit. Unser Vertrieb und die Grafik Designer arbeiten eng zusammen, wodurch Ihre Wünsche und Vorstellungen genau umgesetzt werden können.

Wir verfügen über jahrelange Erfahrung in der Produktentwicklung und bringen fundierte Kenntnisse in den Bereichen Design, Technik, Produktion und Logistik mit, die allesamt wesentliche Bestandteile einer in der Praxis funktionierenden Verpackungslösung sind. Zu unseren Dienstleistungen gehört auch das vollständige Outsourcing Ihrer Verpackungslogistik.

Ansprechpartner Sales

Wie können wir Sie erreichen?
Was ist Ihr Anliegen?