NYE GEBYRER PR. 1 JANUAR 2021

Det skriver DANSK ERHVERV
25. FEBRUAR 2020

Fra 1. januar 2021 ophører uddelingen af gratis poser og afgiften på poser tredobles. Samtidig bliver de tynde plastikbæreposer forbudt fra 1. januar 2021. Dette er vedtaget af et bredt parlament.

Folketinget vedtog i januar en ændring af miljøbeskyttelsesloven, der betyder, at der fra 1. januar 2021 er forbud mod uddeling af gratis bæreposer. Forhandleren skal opkræve minimum 4 kroner for en bæretaske. Forbuddet mod gratis poser vil gælde for alle typer bæreposer, herunder både poser med og uden hank.

Samtidig er det forbudt at bruge tynde plastikbæreposer (under 30 mikrometer), der ikke kan genbruges. De meget tynde plastikposer (under 15 mikrometer), som bruges til eksempelvis frugt og grønt, er dog ikke forbudt med det formål at bekæmpe madspild og fødevarehygiejne.

Dansk Erhverv bakker op om forbuddet mod uddeling af gratis bæreposer, da det vil mindske forbruget af bæreposer. Der blev fastsat en minimumspris på 4 kr. for en plastikbærepose, da det også er gennemsnitsprisen på plastikposer inklusive den nye plastikafgift.

Dansk Erhverv er uenig i, at genbrugsplast skal indgå i tredoblingen af afgiften, da det vil hæmme omstillingen til genanvendelse i en cirkulær økonomi. Når afgiften samtidig pålægges genanvendt plast, bliver brugen af genbrugsplast dyrere, hvorfor produktion med genbrugsplast ikke favoriseres frem for produktion med ny plast.

Læs mere om lovgivningen her:

Forslag til lov om ændring af miljøbeskyttelsesloven og emballageafgiftsloven

BÆRETASKER OM GRUNDLAGET FOR FORBUD MOD GRATIS LEVERING:

Fra 1. januar 2021 må følgende bæreposer ikke udleveres gratis på udsalgssteder for varer eller produkter:

  • Plastbæreposer med et håndtag, der er tykkere end 30 mikrometer (f.eks. almindelige bæreposer i supermarkeder)
  • Bæretasker af plast uden håndtag, der er tykkere end 30 mikrometer
  • Bæretasker med håndtag af andre materialer end plastik

BÆRETASKER OM KONCEPTET ET TOTALT LEVERINGSFORBUD:

Fra 1. januar 2021 må følgende tynde plastikbæreposer ikke udleveres gratis mod betaling på udsalgssteder for varer eller produkter:

  • Plastbæreposer med et håndtag, der er tyndere end 30 mikrometer (f.eks. strikposer)
  • Plastbæreposer med et håndtag, der er tyndere end 30 mikrometer (f.eks. afrivningsposer)


Undtaget fra totalforbuddet er dog plastikbæreposer uden håndtag, der er tyndere end 15 mikrometer. Disse poser er udelukket, da poserne er nødvendige til fødevarer af hensyn til hygiejne og forebyggelse af madspild (typisk til frugt og grønt i supermarkeder)